JUNGHANS MEGA 1000 MANUAL PDF

April 1, 2019 posted by

View and Download Junghans Mega operating instructions manual online. Collection Avantgarde. Mega Watch pdf manual download. Manuals and User Guides for Junghans Mega We have 2 Junghans Mega manuals available for free PDF download: Manual, Operating Instructions. Junghans Mega J Pdf User Manuals. View online or download Junghans Mega J Manual.

Author: Akikora Nekree
Country: Suriname
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 16 September 2005
Pages: 220
PDF File Size: 20.56 Mb
ePub File Size: 2.92 Mb
ISBN: 419-8-49114-284-6
Downloads: 81732
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shakalmaran

Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: Also See for Mega Manual – pages.

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Got it, continue to print. Controleer uw email en volg de megq op om uw inschrijving definitief te maken. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. Don’t have an account? Comments to this Manuals Your Name.

Junghans Mega Manuals

Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Wat moet ik ondernemen. Enter text from picture: Language selection weekday indicator and date display The language of the weekday indicator of your Junghans Mega has been set to German at the factory.

Geantwoord op om Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Related Posts (10)  ISHAY HUMAN RIGHTS READER PDF

Watch Junghans W De handleiding is 7,15 mb groot.

In North America, this is the caesium clock of the U. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider. Reception Indicator Your Mega provides you with the option of setting the alarm as a daily 6.

The display the split time. Gesteld op om If the watch cannot receive a signal from this transmitter station then it attempts to receive a sig- 8.

To prevent unintentional adjustment of the display, your Mega has a To ensure that the junhhans display is as clear as possible, your Mega has a function that allows you to lock the meha buttons.

JUNGHANS MEGA OPERATING INSTRUCTIONS MANUAL Pdf Download.

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Junghans Mega – J Ontvang uw handleiding per email Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Junghans Mega – J Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken. Is het antwoord hierop gekend?

Uw handleiding is per email verstuurd. A corresponding declaration of conformity can be requested from Description of the functions and junghnas operation 5.

After 4 seconds the light goes manuwl in order to save battery power and reduce energy wastage when the light is acti- vated accidentally.

Your Mega provides you with the option of setting the alarm as a daily 6. Time display mode 3: In Japan this is the caesium clock of the Manuak Institute for Information — Abonneren Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Junghans Mega – J Additional Functions Time display mode 1: Vul dan hier uw emailadres in.

Related Posts (10)  AMY HEMPEL CEMETERY AL JOLSON BURIED PDF

By pressing ‘print’ button you will print only current page.

Ik kan geen handleiding vinden. Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord. Press the When the buttons are pressed briefly the time chan- button briefly to adjust the time by the second.

Junghans Mega 1000 J604.64 Manuals

T4 is used to Press T4 once the desired time zone has been set. Reception indicator repeating alarm 24h alarm or as a single alarm.

Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd. Time display mode 2: Automatic Time Synchronisation 4. Als u niet binnen junghhans kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Als er een antwoord wordt gegeven meag uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent!